Sprzedaż, skup i regeneracja taśm przenośnikowych oraz sprzedaż łączeń do taśm przenośnikowych

 

Oferujemy sprzedaż, skup i regenerację taśm przenośnikowych GTP i PCW, wycofanych z ruchu z uwagi na niedostateczną szerokość.

Przedmiotem naszej działalności jest poszerzanie wąskich odcinków taśm (już od 400mm) poprzez wzdłużne ich klejenie (łączenie) doprowadzając do żądanej, docelowej szerokości np: 1000mm, 950mm, 900mm, 800mm, 1200mm, 1400mm.

Zabezpieczamy również obrzeża taśm przed penetracją wilgoci i pyłów węglowych.

Posiadamy „CERTYFIKAT ZGODNOŚCI” nr TC/21/2015 z dn. 26.10.2015 r. wydany przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z.o.o. w Lędzinach – DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW uprawniający zakład do w/w regeneracji.

Współpracujemy z wieloma kopalniami i przedsiębiorstwami. Od 1992 r. wykonaliśmy wg naszej technologii dla Katowickiego Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz obecnie Polskiej Grupy Górniczej TAURON WYDOBYCIE S.A., WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., P.G. SILESIA, Z.G. EKO-PLUS Sp. z o.o., Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROKOP" Sp. z o.o. i wielu innych ponad 300 000 mb taśm, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne.

Po przeprowadzonej usłudze udzielamy gwarancji na zregenerowane przez nas taśmy przenośnikowe na okres 12-stu do 18-stu miesięcy licząc od daty odbioru towaru. Wykonawca każdorazowo dostarcza po wykonaniu usługi następujące dokumenty: Deklaracje Zgodności, Kartę Gwarancyjną oraz Protokół Odbioru (Dowód Dostawy).

Po każdorazowo wykonanej regeneracji na taśmie przenośnikowej umieszcza się w sposób trwały logo firmy i datę wykonania usługi.

Oszczędność i ekologia

Cena 1mb zregenerowanej taśmy niezależnie od szerokości jest kilkukrotnie niższa w odniesieniu do ceny taśmy nowej co stanowi o jej atrakcyjności dla Klienta.

Firmy korzystające z naszych usług pozbywają się jednocześnie uciążliwych dla nich odpadów, które zmuszone byłyby oddawać do kosztownej utylizacji (około kilkuset PLN/1Mg).